MISJA FIRMY

Stać się liderem dystrybucji produktów petrochemicznych w Polsce, oraz Europy Środkowo – Wschodniej.

Mieć siłę przebicia wielkiego koncernu oraz elastyczność małej firmy.

Informacje dla Obligatariuszy

Wizja

Sprawiać by najwyższa światowa jakość produktów petrochemicznych była dostępna dla wszystkich w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bycie zawsze o krok przed konkurencją oraz poszanowanie dla partnerów, którzy nam zaufali i wiążą z nami przyszłość.